Interneto bankas

Fondai

Fondų grafikų palyginimas

Norėdami palyginti, galite rinktis iki penkių fondų.

Pasirinkite datą
2019-09-13
2019-09-13Atidaryti kalendorių

Pavadinimas Help Pokytis Data Help Vieneto vertė*  
1 d. 1 mėn. Nuo metų
pradžios
1 m.
Investiciniai fondai
Akcijų fondai
„SEB Sustainability Fund Europe“ 0,15% 5,39% 17,57% 3,59% 2019-09-13 5,1990 EUR Plačiau
„SEB US All Cap“ 0,38% 2,60% 16,09% -0,40% 2019-09-13 9,2280 USD Plačiau
„SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ -0,04% 4,67% 28,94% 29,24% 2019-09-13 5,0830 EUR Plačiau
„SEB Concept Biotechnology“ -0,99% 1,09% 7,52% -9,33% 2019-09-13 97,6990 EUR Plačiau
„SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ 1,04% 2,42% 5,92% 15,36% 2019-09-13 3,5080 EUR Plačiau
„SEB Global Fund“ 0,58% 4,08% 13,67% -1,53% 2019-09-13 4,3080 USD Plačiau
„SEB Listed Private Equity Fund“ 0,54% 8,51% 29,76% 9,12% 2019-09-13 325,6050 EUR Plačiau
„SEB Medical Fund“ 0,19% -0,28% 1,88% -5,75% 2019-09-13 7,3820 USD Plačiau
„SEB Nordic Focus Fund“ 0,00% 1,23% 13,20% 10,25% 2018-10-19 228,9600 EUR Plačiau
„SEB Sustainability Nordic Fund“ 0,66% 6,64% 19,84% 0,31% 2019-09-13 13,3070 EUR Plačiau
„SEB Russia Fund“ 0,24% 5,44% 35,36% 35,79% 2019-09-13 13,9420 EUR Plačiau
„SEB Technology Fund“ 0,08% 3,48% 29,19% 7,97% 2019-09-13 6,2710 USD Plačiau
„SEB Global Chance/Risk Fund" 0,39% 5,34% 14,33% -2,35% 2019-09-13 1,5400 EUR Plačiau
„SEB Emerging Markets Fund“ 0,40% 5,22% 11,90% 9,18% 2019-09-13 122,7520 EUR Plačiau
„SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ 0,00% 6,00% 4,89% -0,22% 2019-09-13 88,9050 EUR Plačiau
„SEB Asia ex.Japan Fund“ 0,00% 6,83% 5,19% -0,76% 2019-09-13 113,4080 EUR Plačiau
Alternatyvūs fondai
„SEB Asset Selection Fund“ -1,19% -4,13% 2,73% 2,11% 2019-09-13 16,1830 EUR Plačiau
„SEB Diversified V8“ -0,38% -0,08% 10,24% 6,75% 2019-09-13 108,0790 EUR Plačiau
„SEB Alternative Fixed Income“ 0,26% 0,58% -1,44% -3,00% 2019-09-13 9,7060 EUR Plačiau
Mišrūs fondai
„SEB Strategy Balanced“ -0,14% 0,54% 7,24% 1,90% 2019-09-13 125,9950 EUR Plačiau
„SEB Strategy Defensive“ -0,14% 0,01% 3,90% 0,73% 2019-09-13 116,4830 EUR Plačiau
„SEB Strategy Growth“ 0,04% 3,21% 16,53% 4,88% 2019-09-13 160,5300 EUR Plačiau
„SEB Strategy Opportunity“ -0,07% 1,76% 12,04% 3,52% 2019-09-13 142,1780 EUR Plačiau
Obligacijų fondai
„SEB Corporate Bond Fund EUR“ -0,17% -0,62% 5,22% 4,65% 2019-09-13 1,7550 EUR Plačiau
„SEB Sustainable High Yield Fund“ 0,09% 1,22% 9,15% 3,25% 2019-09-13 158,2120 EUR Plačiau
„SEB Short Bond Fund EUR“ 0,00% -0,16% 0,08% -0,16% 2019-09-13 1,2740 EUR Plačiau
„SEB USD Currency Fund“ 0,00% 0,12% 1,50% 2,04% 2019-09-13 2,4970 USD Plačiau
„SEB Dynamic Bond Fund“ -0,09% -0,06% 0,77% 0,28% 2019-09-13 102,4600 EUR Plačiau
„SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ 0,00% -0,10% 4,61% -1,55% 2019-08-07 103,5430 EUR Plačiau
 • Rekomenduojame prieš pasirašant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais. Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir tapti Jums netaikytina.

  Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

  Pensijų fondai
  Valdymo įmonė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau negu investavote. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

  *UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu pensijų fondai yra likviduoti. Pensijų fondo veikla sustabdyta šių fondų dalyvius ir jų turtą 2019 m. balandžio 11 d. perkėlus į gyvenimo ciklo pensijų fondus

  Investiciniai fondai
  * Šių investicinių fondų skelbiama prieš tai buvusios darbo dienos investicinio vieneto kaina: „SEB Concept Biotechnolgy“, „ SEB Emerging Markets Fund“, „SEB Sustainability Nordic Fund“, „SEB Sustainable High Yield Fund“, „SEB Strategy Growth“, „SEB Strategy Opportunity“, „SEB Strategy Balanced“, „SEB Strategy Defensive“, „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“, "SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund".

  „SEB gyvybės draudimo“ investavimo kryptys
  * „SEB gyvybės draudimo“ investavimo krypčių informacija aktuali tik klientams, investavusiems į šias kryptis. Investavimas pagal šias kryptis buvo vienkartinis. Šiuo metu pasirinkti investuoti pagal šias kryptis negalima.
  *** Pagal šią investavimo kryptį investuojamų investicinių vienetų kaina skelbiama prieš tai buvusios darbo dienos. Klientai, sudarę VIP investicinio gyvybės draudimo sutartis (taisyklės Nr. 016), lėšas investuoti pagal šią kryptį gali tik pateikę sutikimą dėl ilgesnio operacijų atlikimo termino, negu nustatyta jų kainyne pagal draudimo sutartį. Sutikimą galima pateikti SEB interneto banke arba bet kuriame SEB banko filiale.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2019-09-16, pirmadienis, 13:15