Interneto bankas

2020-01-19

SEB pensija 2 plius

Didelės rizikos, savanoriško kaupimo akcijų pensijų fondas.

Pelningumas

  • Valiuta EUR
  • Vieneto vertė0,5390 (2018-04-20)
  • Grynųjų aktyvų vertė22 430 706,95 (2018-04-20)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo metų pradžios
SEB pensija 2 plius-0,07%-0,97%-4,08%-0,04%2,67%4,13%37,08%26,59%-1,66%
Lyginamasis indeksas-0,72%-1,21%-4,60%-0,29%1,75%6,15%39,58%--2,55%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo įsteigimo
SEB pensija 2 plius6,85%1,36%6,51%2,39%4,71%
Lyginamasis indeksas8,37%2,01%6,90%-6,92%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF“ 13,31
„iShares Core MSCI World UCITS ETF“ 11,97
„DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF“ 11,13
„Amundi ETF MSCI Emerging Markets ETF“ 10,88
„JOHCM Global Select Fund A“ 9,49
„Hermes Global Emerging Markets ACC“ 6,33
„SEB Global Fund“ 4,10
„SEB Ethical Global Index Fund“ 3,96
„SEB Global Chance / Risk Fund“ 3,71
„Robeco Global Dynamic Duration“ 2,80

* atnaujinta 2019-12-31

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-12-31

Valdytojo komentarai

2019 m. gruodžio mėn.

Įspūdingus metus akcijų rinkos užbaigė teigiamu gruodžio mėnesiu. Visus metus daugiausiai nerimo investuotojams kėlęs prekybos ginčas tarp JAV ir Kinijos gruodžio pradžioje pajudėjo iš aklavietės, kai abi šalis paskelbė, kad pagaliau yra pasiektas dalinis susitarimas. Nors tikslios detalės nebuvo paviešintos, tačiau planuojama, kad sausio 15 dieną Vašingtone bus pasirašytas susitarimas, kuris, tikėtina, sumažins kai kuriuos anksčiau padidintus muitų tarifus. Įtampai atslūgus pasaulio akcijų rinkų indeksai gruodį pakilo apie 2 proc., o visų metų prieaugis pasiekė 30 procentų. Didžiausią įtaką tokiam rezultatui turėjo JAV rinkų kilimas, kuris per metus siekė 31,5 proc. (skaičiuojant eurais). Prekybos konfliktas lėmė daug prastesnį Kinijos ir kitų besivystančių šalių akcijų rinkų rezultatą – čia akcijos per metus brango tik kiek daugiau negu 20 procentų. Mažesnis investuotojų nerimas dėl ateities lėmė sumažėjusią saugiausių investicijų paklausą, visų pirma – vyriausybių obligacijų. Jų kainos po didžiulio kainų šuolio per pirmus tris metų ketvirčius paskutinį ketvirtį prarado nemažą dalį šio prieaugio. Euro zonos šalių vyriausybių obligacijos gruodį smuko 1 proc., per paskutinį metų ketvirtį – net 3 proc., tačiau per visus 2019 metus pakilo apie 6 procentus. Žiūrint į 2020-uosius metus, labai tikėtina, kad įmonių akcijos ir toliau bus geriausia turto klasė. Tam yra keletas priežasčių. Visų pirma, po trumpo stabtelėjimo metų viduryje, panašu, kad pasaulio ekonomikos augimas vėl įgyja didesnį pagreitį, o tai turėtų teigiamą įtaką įmonių pelnui, kartu ir akcijų kainoms. Kitas svarbus veiksnys – jau minėtas JAV ir Kinijos susitarimas. Jis nėra galutinis ir viską išsprendžiantis, tačiau tai neabejotinai yra teigiamas ženklas, kuris įmonėms, ypač eksportuojančioms, leis kiek ramiau žiūrėti į ateitį. Paskutinis kiek mažiau pastaruoju metu aptarinėjamas, tačiau labai svarbus rinkoms veiksnys yra didžiųjų centrinių bankų pinigų politika. Centriniai bankai žada ir toliau išlaikyti ekonomiką skatinančią pinigų politiką, kuri turės teigiamą įtaką akcijų turto klasei.

Investicijų valdytojai

Investicijų valdymo komandą sudaro profesionalūs valdytojai, turintys nemažą patirtį finansų rinkose. Komandos darbo kultūra pasižymi nuolatiniu siekiu tobulėti, tiek didelį dėmesį skiriant tyrimams ir analizei, tiek keičiantis idėjomis ir patirtimi su didele investicijų valdymo profesionalų komanda visoje SEB grupėje.

Pagrindiniai duomenys

Platinimo valiuta EUR
Lyginamasis indeksas SEB pensija 2 plius palyginamasis indeksas

Fondo kaštai

Valdymo mokestis (%) 1,00
Platinimo/ įmokos mokestis (%) 3,00

* atnaujinta 2017-01-02

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* atnaujinta 2020-01-16

Kita informacija

Pasiskirstymas pagal turto rūšis
(2019 12 31):

akcijos 79,34 proc.,

įmonių obligacijos 3,02 proc.,

kitos investicijos 1,68 proc.,

vyriausybių obligacijos 4,89 proc.,

žaliavos 0,69 proc.,

išvestinės finansinės priemonės 0 proc.,

pinigų rinkos priemonės 10,38 proc.,

Valdytojo komentarai

--

Investavimo procesas

Valdytojai, analizuodami pasaulio šalių makroekonominius duomenis ir šalių vystymosi perspektyvas trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, atsižvelgia į kiekvienos turto klasės patrauklumą ir augimo galimybes artimiausiu metu ir priima taktinius sprendimus, kokią fondo turto dalį investuoti į akcijų, obligacijų ar kitas turto klases. Taip perskirstant portfelio turtą, siekiama gauti kuo geresnį rizikos ir grąžos santykį bei sukurti pridėtinę vertę fondo dalyviui — gauti didesnę grąžą už tą, kuri gaunama investavus į lyginamąjį indeksą. Gerų fondo rezultatų siekiama ir nuolat analizuojant investicijų rezultatus ir ieškant naujų investicinių priemonių, kurios pagerintų fondo grąžos ir rizikos santykį ateityje. Taip pat fondo valdytojai nuolat ieško ir analizuoja naujas investavimo idėjas, kurios tam tikru rinkų vystymosi laikotarpiu galėtų pagerinti fondo grąžos ar rizikos rodiklius.

Investavimo filosofija. Fonde „SEB pensija 2 plius“ turtas investuojamas taip, kad per ilgą laikotarpį fondo dalyvių investicijų vertė didėtų esant aukštesnei nei vidutinė rizika. Didžiausia dalis (60–100 proc.) šio fondo lėšų investuojama į akcijų rinkas. Investicijos į obligacijas naudojamos fondo stabilumui užtikrinti, ir jų dalis gali svyruoti nuo 0 iki 40 procentų. Siekdama išnaudoti kitų turto klasių suteikiamas galimybes, bendrovė į pastarąsias investuoja iki 20 proc. fondo lėšų.

Svarbi informacija

Valdymo įmonė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai atspindi praėjusio laikotarpio situaciją ir negarantuoja ateities rezultatų. Pensijų fondo būsimų rezultatų prognozės (jei pateikiamos) nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūsų investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo dalių vertės kilimui ir kritimui įtaką gali daryti ir valiutų kursų pokyčiai.

Pensijų fondo pelningumas (vieneto vertės pokytis) apskaičiuojamas atskaičius valdymo mokestį ir kitas išlaidas, dengiamas iš fondo turto. Fondo vieneto vertės pokytis skaičiuojamas neįtraukiant atskaičiuoto įmokos mokesčio. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar kvietimas sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį arba keisti pensijų fondą ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį ar keisti pensijų fondą, turite susipažinti su fondų taisyklėmis ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais fondais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų fonde, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydis proporcingai mažinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Su pensijų fondų taisyklėmis galite susipažinti SEB banko skyriuje arba banko interneto puslapyje www.seb.lt pasirinkę meniu punktą Pensija -> Pensijų fondų taisyklės ir ataskaitos.

Sąvokos

Fiziniams asmenims, dalyvaujantiems pensijų kaupime, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų kaupimo bendrovei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Sulaukę senatvės, pensiją gauna jau iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir pensijų fondo.
Fiziniams asmenims, savanoriškai kaupiantiems pensijas ir skiriantiems dalį savo pajamų (darbo užmokesčio, kitų teisėtai gautų pajamų) pensijų įmokoms į pensijų fondą, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų fondo valdymo įmonei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Įmokoms, mokamoms į pensijų fondą, taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata.
Pensijų fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią pensijų turto dalį pensijų fonde.
Tai kitokios investicijos (pvz., į žaliavas), kurių grąža mažai susijusi su akcijų ir obligacijų grąža.
Rodiklis, kuris naudojamas vertinant obligacijų palūkanų normos riziką. Rodiklis apytiksliai parodo, koks bus obligacijų vertės pokytis rinkos palūkanų normoms pasikeitus 1 procentiniu punktu.
Atitinkamo fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (pensijų fondų atveju – išskyrus įsipareigojimus fondo dalyviams) skirtumas.
Tai pasirenkamieji ar ateities sandoriai, kurie naudojami valdant riziką, apdraudžiant investicijas nuo valiutų kursų ar palūkanų normų svyravimų.
Vienkartinis mokestis, kuris išskaičiuojamas iš kiekvienos įmokos. Įmokos mokestis netaikomas pervedamoms lėšoms iš kito pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės.
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip smarkiai per metus svyravo pensijų fondo savaitės pelningumas, palyginti su lyginamojo indekso atitinkamu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnis gali būti pensijų fondo pelningumo nuokrypis nuo lyginamojo indekso pelningumo.
Statistinis rodiklis, rodantis tam tikros rinkos ar jos dalies vertės kitimą. Lyginamojo indekso pokyčių pagrindu yra vertinimas pensijų fondo pelningumas.
Tai investicijos, kurias galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus (pvz., grynieji, indėliai, iždo vekseliai, pinigų rinkos fondų vienetai).
Pensijų fondo vieneto vertės pokytis procentais per pasirinktą laikotarpį.
Dydis, rodantis, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (apskaičiuojama grynųjų aktyvų vertę dalijant iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip smarkiai per metus svyravo pensijų fondo savaitės pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.
Nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis ir išskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Paskelbta pensijų fondo investicinė grąža yra jau išskaičiavus valdymo mokestį.
Pelningumas, kuris gaunamas už obligacijas ir / ar kitas fiksuoto pajamingumo priemones, jeigu jos išlaikomos iki išpirkimo datos.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2020-01-19, sekmadienis, 02:24

S|E|B

Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

Attention!This screen resolution is not supported.

Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.